O umetnostnem kotalkanju

KATEGORIJE

  • posamezno ženske / moški
  • pari
  • show program
    • kvarteti
    • skupine

Tekmovanje posameznikov je razdeljeno ne tekmovanja v obveznih likih, kratkem programu in dolgem programu.

Posamezne vaje so dolge od 1 minute in 30 sekund za začetnike do 4 minute in 30 sekund za člane.

Tekmuje se po pravilih Mednarodne kotalkarske zveze.

V Sloveniji delimo tekmovalce v skupine glede na njihovo starost:

Začetniki

Cicibanke / cicibani

Mlajši dečki / deklice

Starejši dečki deklice

Skupina D1

Skupina D2

Skupina E1

Skupina E2

Kadeti

Mlajši mladinci

Mladinci

Člani

Leave a Reply