Kategorije

  • Posamezno ženske/moški,drsalci
  • športni pari in
  • plesni pari.

– Med skupinsko kategorijo uvrščamo sinhrono drsanje.

V Sloveniji delimo tekmovalce v skupine glede na njihovo starost:

D deklice/dečki (6-8 let)

C deklice/dečki (8-10 let)

B deklice/dečki (10-12 let)

A deklice/dečki (12-14 let)

Mladinke/mladinci (14-19 let)

Članice/Člani (19 let in starejši)