Statut DKK Stanko Bloudek

Novi statut DKK Stanko Bloudek sprejet na skupščini dne 8.12.2017 je potrjen s strani Upravne enote Ljubljana . Objavljen je v zavihku »dokumenti kluba«.

Bookmark the permalink.

Comments are closed